LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Xã hội > Đông Á > Đánh giá đúng mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc

Đánh giá đúng mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc

Thứ Ba 22, Tháng Chín 2009

Cuối tháng 9.2009 dân huyện Panyu Quảng Châu bắt đầu chống lại việc xây trạm đốt rác. Photo: Ou Zhihang, giải khuyến khích WPP 2009.
Đưa ra những phân tích và số liệu so sánh dưới đây không phải nhằm giảm thấp thành tích của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trong 60 năm qua, mà chỉ nhằm mục đích: hãy công bằng trong đánh giá sự tăng trưởng GDP của nước này.

— Mọi người đều biết đến năm 2008, tổng sản lượng kinh tế của Trung Quốc đã đứng thứ ba trên thế giới, nhưng thu nhập quốc dân trung bình của Trung Quốc năm đó chỉ là 2770 USD/người, để so sánh, xin nhắc lại là 26 năm trước, tức năm 1983, tỉnh Đài Loan của Trung Quốc đã đạt mức thu nhập quốc dân bình quân đầu người 2880 USD, và năm 2008 họ đã đạt 17.542 USD/người. Nên nhớ rằng trong những năm 1949-1950 trình độ kinh tế bên trong của Đài Loan và Trung Quốc cơ bản như nhau.

— Điểm tăng trưởng GDP của Trung Quốc tuyệt đại đa số là do xuất khẩu và đầu tư cung cấp, tỷ lệ xuất khẩu trong GDP được tăng lên hàng năm, hiện nay đã đạt 56,7% ; đầu tư cũng mỗi năm một tăng, hơn 10 năm qua đã tăng với tốc độ trên 30%. Do sự gia tăng thu nhập cá nhân chân chính phù hợp với sự tăng trưởng của GDP chỉ có ở một số rất ít người, cho nên dù GDP gia tăng nhưng nhu cầu trong nước của Trung Quốc trong nhiều năm qua lại giảm sút. Cụ thể, trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, nhu cầu trong nước chiếm hơn 50% GDP, nhưng gần đây chỉ vào khoảng 35%. Theo số liệu chính thức của Trung Quốc từ năm 1979 đến năm 2008, GDP trung bình tăng trưởng 9,8%, xuất khẩu tăng trưởng 18,1% nhưng thu nhập của cư dân thành thị chỉ tăng 7,2%, của cư dân nông thôn còn thấp hơn.

Người ta còn biết tăng trưởng trung bình về thu nhập tài chính trong thời gian qua thường ở mức 20%-30%, cao hơn nhiều mức tăng trưởng GDP 9%-10%, và cao hơn nhiều mức tăng trưởng thu nhập cá nhân. Tăng trưởng thu nhập tài chính cao như vậy cho thấy, người ta coi trọng thu thuế, mà xem nhẹ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tuổi già của dân chúng (đến cuói năm 2008 mới chỉ có 318 triệu dân Trung Quốc có bảo hiểm y tế, và 218 triệu dân có bảo hiểm tuổi già).

Ngoài ra đúng là Trung Quốc đã có một bộ phận người giầu lên, nhưng mọi ngưòi đều biết phần lớn trong họ là những người làm giầu bằng thủ đoạn bất chính.

D.Q.A (gt)

Nguồn: 60年光鲜数据的背后(图)

Tham khảo: Jailed Billionaires Show New Face of China as Markets Unravel


Xem online : Business news shorts