Menu

Trang nhà > Nghệ thuật > Alexander Zemlinsky

Alexander Zemlinsky

Chủ Nhật 14, Tháng Mười 2018

Hôm nay là ngày sinh của nhà soạn nhạc, nhạc trưởng và nhạc sư người Áo Alexander Zemlinsky hay Alexander von Zemlinsky (14/10/1871 – 15/3/1942). Ông nổi tiếng nhất với Lyric Symphony (1923), một giao hưởng 7 chương viết cho soprano, baritone và dàn nhạc và phổ thơ của thi hào Rabindranath Tagore (bản dịch ra tiếng Đức), tác phẩm này được so sánh với Das Lied von der Erde (Bài ca Trái đất) của Mahler.