Trang nhà > Nghệ thuật > Carl Ditters von Dittersdorf và Douglas Gordon Lilburn

Carl Ditters von Dittersdorf và Douglas Gordon Lilburn Carl Ditters von Dittersdorf và Douglas Gordon Lilburn

Thứ Năm 2, Tháng Mười Một 2017

Hôm nay là ngày sinh của 2 nhạc sĩ:

  • Nhà soạn nhạc - nghệ sĩ violin người Áo Carl Ditters von Dittersdorf (2/11/1739 – 24/10/1799). Ông là một trong những nhà soạn nhạc có nhiều tác phẩm trong thời kỳ cổ điển.
  • Nhà soạn nhạc cận đại người New Zealand Douglas Gordon Lilburn ONZ (2/11/1915 – 6/6/2001).

Hãy nghe một Sinfonia Concertante for Viola and Double Bass của Carl Ditters von Dittersdorf:


Xem online : Tiểu sử và tác phẩm

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?