Trang nhà > Nghệ thuật > Ngày giỗ Joseph Haydn

Ngày giỗ Joseph Haydn Ngày giỗ Joseph Haydn

Thứ Tư 31, Tháng Năm 2017

Hôm nay là ngày giỗ của nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo Franz Joseph Haydn (31/3/1732 – 31/5/1809). Ông là một trong những nhà soạn nhạc có nhiều ảnh hưởng nhất đến lịch sử âm nhạc châu Âu. Người ta gọi ông là "Cha đẻ của giao hưởng" và "Cha đẻ của tứ tấu đàn dây". Ông là thày của 2 nhà soạn nhạc vĩ đại khác là W.A.Mozart và L. van Beethoven.

Nhà soạn nhạc Nga P.I.Tchaikovsky cho rằng: “Haydn là một mắt xích vô cùng vững chắc và quan trọng trong lịch sử phát triển của âm nhạc. Không có Haydn thì cũng không có Mozart và Beethoven”.

Xem thêm về ông ở đây.

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?