Trang nhà > Nghệ thuật > Ngày sinh Louis François Dauprat

Ngày sinh Louis François Dauprat Ngày sinh Louis François Dauprat

Thứ Tư 24, Tháng Năm 2017

Hôm nay là ngày sinh của nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ kèn cor và giáo sư Nhạc viện Paris Louis François Dauprat (24/5/1781 – 16/7/1868). Ông sinh ra và sống ở Kinh đô ánh sáng. Mặc dù ông chỉ chơi và dạy kèn cor tự nhiên (kèn đi săn truyền thống) nhưng ông cũng thích trải nghiệm đầu tiên với kèn cor có khoá. Ông đã phát triển thành công trường phái kèn cor Pháp và có ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát minh kèn cor valve (kèn cor điều chỉnh bằng piston như ngày nay).

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?