Trang nhà > Nghệ thuật > Ngày sinh T.Albinoni, R.Schumann, E.Schulhoff

Ngày sinh T.Albinoni, R.Schumann, E.Schulhoff Ngày sinh T.Albinoni, R.Schumann, E.Schulhoff

Thứ Năm 8, Tháng Sáu 2017

Hôm nay là ngày sinh của 3 nhạc sĩ:

  • Nhà soạn nhạc người Italia thời baroque Tomaso Giovanni Albinoni (8/6/1671 – 17/1/1751). Ông nổi tiếng chủ yếu nhờ các tác phẩm khí nhạc.
  • Nhà soạn nhạc và phê bình âm nhạc người Đức Robert Schumann (8/6/1810 – 29/7/1856). Ông là nhà phê bình có nhiều ảnh hưởng và một trong những nhà soạn nhạc điển hình của thời kỳ lãng mạn. Xem thêm thông tin ở đây.
  • Nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano người Séc Erwin Schulhoff (8/6/1894 – 18/8/1942).

(Theo classical.net và Wikipedia)