Trang nhà > Nghệ thuật > Ngày sinh của G.C.Wagenseil, H.Brian và 3 nhạc sĩ khác

Ngày sinh của G.C.Wagenseil, H.Brian và 3 nhạc sĩ khác Ngày sinh của G.C.Wagenseil, H.Brian và 3 nhạc sĩ khác

Thứ Hai 29, Tháng Giêng 2018

  • Nhà soạn nhạc Áo Georg Christoph Wagenseil (29/1/1715 – 1/3/1777). Ông là một nhà soạn nhạc nổi tiếng ở thời cuối Baroque - đầu Cổ điển. Cả 2 bậc thầy Haydn và Mozart đều ưa thích các tác phẩm của ông (ảnh).
  • Nhà soạn nhạc Pháp Daniel François Esprit Auber (29/1/1782 – 12/5/1871).
  • Nhà soạn nhạc Đức Ferdinand Ries (29/1/1784 – 13/1/1838). Ông là bạn, là học trò và cũng là thư ký của nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven.
  • Nhà soạn nhạc Anh Frederick Theodore Albert Delius (29/1/1862 – 10/6/1934).
  • Nhà soạn nhạc Anh Havergal Brian (ảnh), tức William Brian (29/1/1876 – 28/11/1972). Ông đã viết được 32 bản giao hưởng, một kỷ lục kể từ sau 2 bậc thầy vĩ đại Haydn và Mozart.

ĐT-TMC, theo classical.net và wikipedia

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?