Logo of this site

Home > Nghệ thuật > Paul Abraham Dukas

Paul Abraham Dukas Paul Abraham Dukas

Sunday 1 October 2017

Hôm nay là ngày sinh của nhà soạn nhạc, nhà phê bình , nhà nghiên cứu và nhạc sư người Pháp Paul Abraham Dukas (1/10/1865 – 17/5/1935). Ông là người chăm chỉ, bản tính nhút nhát và tự phê dữ dội nên ông đã huỷ bỏ nhiều sáng tác của mình. Âm nhạc của ông chịu ảnh hưởng của nhiều đồng nghiệp khác nhau như Van Beethoven, Hector Berlioz, César Franck, Vincent d’Indy, Claude Debussy. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là The Sorcerer’s Apprentice (L’apprenti sorcier) viết cho dàn nhạc. Ngoài ra ông còn viết vở opera Ariane và Barbe-bleue, một giao hưởng, hai tác phẩm quan trọng cho piano và La Péri - một vở ballet.

(Theo classical.net và Wikipedia)

Any message or comments?

Forum registration required

You must be registered before participating in this forum. Please enter your personal identifier . If you have not yet registered, you must register.

Connectionregisterpassword forgotten?