Trang nhà > Vui sống > Chụp ảnh

Chụp ảnh

Xưởng đúc tượng đồng Nguyễn Hạnh ở Cát Đằng, Ý Yên. Panorama ©NCCong 5-2014