Quick browsing

Home > Văn chương > Thi ca > Arthur Symons (1865-1945)

Arthur Symons (1865-1945)

Thursday 8 January 2009

Arthur Symons (1865-1845) sinh ở xứ Wales, học trường tư, giành nhiều thời gian ở Ý và Pháp. Tuyển tập thơ đầu tiên của ông “Ngày và đêm” bao gồm các màn kịch độc thoại. Những bài thơ về sau của ông chịu ảnh hưởng của các nhà thơ tượng trưng Pháp như Charles Bauderlaire, Paul Verlaine, đặc biệt là Verlaine. Ngoài ra, ông còn sáng tác kịch, viết tiểu luận văn học. Về lĩnh vực dịch thuật, ông đã dịch các tác phẩm của nhà văn Ý Gabriele D’Annunzio và của nhà văn Pháp Émile Verhaeren ra tiếng Anh.

Tác phẩm

— Ngày và đêm (thơ)
— Những đêm Luân Đôn (thơ)
— Những hình ảnh Thiện Ác (thơ)
— Tập 20 bài ca (thơ)

Trong tiếng nhạc

Âm nhạc mang nhiệt năng dòng máu đỏ
Một đắm say không lời nào đạt tới
Anh ngồi bên em cùng thấu hiểu
Lời nói này của chính trái tim ta
Anh và em chẳng cần ngôn từ, tín hiệu
Âm nhạc nói hộ chúng ta mà
Nói tất cả những điều trong mắt anh, em thấu hiểu
Và cõi lòng anh trong mắt em phản chiếu
(Đắc Lê dịch)
Nguồn: Sắc đẹp của em và lý trí của anh (Thơ tình thế giới), NXB Thanh Niên, 1996.


View online : wikipedia