Menu

Trang nhà > Xã hội > Đầu tư > Bài học Đức: Đầu tư có trọng điểm

Bài học Đức: Đầu tư có trọng điểm

Thứ Hai 3, Tháng Chín 2007

Cơ quan theo dõi vụ việc ngoại thương của CHLB Đức vừa cho biết : Trong 6 tháng đầu năm 2007 Đức đã xuất khẩu đạt mức 323 tỷ € (nhất thế giới), theo đó là Trung Quốc 295 tỷ € (thứ 2) Mỹ bị tụt xuống hàng thứ 3 , chỉ đạt 284 tỷ €. Thu nhập quốc dân của Đức một năm khoảng trên 3200 tỷ €. Trong đó có khoảng 340 tỷ € lấy từ thuế chi trở lại cho an sinh xã hội.

Cơ quan theo dõi vụ việc khoa học kỹ thuật cũng cho biết: Sau khi bỏ ra nhiều tỷ Euro đầu tư nghiên cứu KHKT thì Đức đã trở thành nước đứng đầu thế giới về chi tiền cho các nhà khoa học của mình. Đầu tư này tập trung vào hai hướng:

- Nghiên cứu tìm nguồn năng lượng mới.
- Nghiên cứu chống bệnh ung thư và bảo vệ môi trường.

Không thấy nhắc đến đầu tư cho công nghệ thông tin. Chắc họ vừa lòng với Linux và các phần mềm miễn phí.

Đức là nước không có khoáng sản gì đáng kể trừ một ít than nâu nhiệt lượng thấp ở miền tây, thế mà họ đạt được thành tựu lớn lao nêu ở trên, phải chăng cách chọn liệu cơm gắp mắm của họ là đúng. Đã đành mỗi Quốc gia có cách đi riêng của mình, nhưng chắc chắn nếu không biết tiết kiệm và đầu tư tập trung thì không Quốc gia nào có thể phát triển và giầu bền được.

Quang Vinh