Home > Thú vui > Du lịch > Bản đồ New York (Mỹ)

New York Map

Bản đồ New York (Mỹ)

Monday 23 July 2007

  • Click vào chữ Vệ tinh để mở xem ảnh chụp từ vệ tinh trên cao.
  • Click dấu + hoặc - ở bên trái để phóng to hoặc thu nhỏ.

View online : New York Satellite Image