Home > Thú vui > Du lịch > Bản đồ Paris (Pháp)

Paris Map

Bản đồ Paris (Pháp)

Saturday 2 June 2007

  • Click vào chữ Vệ tinh để mở xem ảnh chụp từ trên cao.
  • Click dấu + hoặc - ở bên trái để phóng to hoặc thu nhỏ.
  • Dùng chuột và mũi tên để xê dịch bản đồ.