Home > Thú vui > Du lịch > Bản đồ miền Bắc Việt Nam

North Vietnam Map

Bản đồ miền Bắc Việt Nam

Thursday 26 July 2007

  • Click vào chữ Vệ tinh để mở xem ảnh chụp từ trên cao.
  • Click dấu + hoặc - ở bên trái để phóng to hoặc thu nhỏ.
  • Dùng chuột và mũi tên để xê dịch bản đồ.

View online : Bản đồ miền Nam Việt Nam