Home > Thú vui > Du lịch > Bản đồ vệ tinh TP Đà Lạt

Bản đồ vệ tinh TP Đà Lạt

Tuesday 29 March 2011

Dùng chuột và mũi tên để xê dịch. Kích vào dấu + để phóng to (hoặc - để thu nhỏ)