Home > Thú vui > Du lịch > Bản đồ vệ tinh TP Bắc Ninh

Bản đồ vệ tinh TP Bắc Ninh

Wednesday 5 August 2009

  • Dùng chuột và mũi tên để xê dịch. Click vào dấu + để phóng to (hoặc - để thu nhỏ).