Home > Thú vui > Du lịch > Bản đồ vệ tinh TP Vinh

Bản đồ vệ tinh TP Vinh

Tuesday 5 April 2011

Dùng chuột và mũi tên để xê dịch. Kích vào dấu + để phóng to
(hoặc - để thu nhỏ)