Home > Thủ đô > Hôm qua > Bến Chương Dương (Thường Tín)

Bến Chương Dương (Thường Tín)

Saturday 27 January 2007

Chương Dương là tên gọi một bến bãi ở bờ phải sông Hồng, còn có tên là bãi Tự Nhiên (sự tích bãi xin xem ở truyền thuyết Chử Đồng Tử), nay thuộc xã Chương Dương, huyện Thường Tín. Tên đất có từ thời nhà Ngô lập quốc, là nơi Bình Vương Dương Tam Kha bị Tấn Vương Ngô Xương Văn đày tới ở và hạ tước xuống làm Chương Dương Công, rồi năm 1285 nhà Trần đã thắng trận thủy chiến lẫy lừng ở khúc sông Hồng này.

Bến Chương Dương từng ghi nhiều chiến công chống ngoại xâm của cha ông ta ngày trước. Đặc biệt, triều Trần đánh thắng đại thủy quân Nguyên Mông tại nơi đây vào tháng 6/1285, khiến bọn Thoát Hoan phải tháo chạy và Thái sư Trần Quang Khải đã viết nên bài thơ Tòng Giá Hoàn Kinh hào hùng như sau:

從 駕 還 京

奪 槊 章 陽 渡
擒 胡 鹹 子 關
太 平 宜 努 力
萬 古 此 江 山

Tòng Giá Hoàn Kinh

Đoạt sáo Chương Dương độ
Cầm Hồ Hàm Tử quan
Thái bình nghi nỗ lực
Vạn cổ thử giang san

(Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản kỷ, quyển V)

Dịch:

Theo vua khải hoàn về kinh

Chương Dương cướp giáo giặc,
Hàm Tử bắt quân thù.
Thái bình nên gắng sức,
Non nước ấy ngàn thu.

(theo Trần Trọng Kim)