Trang nhà > Bạn đọc > Kết nối > Biểu tình lần thứ ba tại Hà Nội

Biểu tình lần thứ ba tại Hà Nội

Chủ Nhật 19, Tháng Sáu 2011

"HÒA BÌNH CHO VIỆT NAM"

"HÒA BÌNH CHO BIỂN ĐÔNG"

"CẢM TỬ CHO TỐ QUỐC QUYẾT SINH"

"HS-TS LÀ MÁU THỊT CỦA CHÚNG TA"

"SẴN SÀNG TÁI NGŨ BẢO VỆ TỔ QUỐC"

"TRUNG QUỐC: MỒM HÒA BÌNH, TAY BẠO LỰC"

"CHẤM DỨT VI PHẠM LÃNH HẢI VIỆT NAM"

"CHẤM DỨT SÁT HẠI NGƯ DÂN VIỆT NAM"

TUẦN HÀNH

ẢNH: LÊ TUẤN ANH, Xuân Huy


Xem online : 11 hình ảnh từ Biển Đông