Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Blair đặt các mục tiêu cho tình báo Mỹ, coi trọng an ninh không gian (...)

Chris Strohm:

Blair đặt các mục tiêu cho tình báo Mỹ, coi trọng an ninh không gian mạng

Thứ Sáu 25, Tháng Chín 2009

(Đăng trong Nhật báo Quốc hội Mỹ CongressDaily ngày 15/9/2009)

Lời người dịch: Chiến lược về tình báo quốc gia của Mỹ đưa vấn đề an ninh không gian mạng thành những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong vòng 4 năm tới, tính tới “những sự phức tạp tinh vi và năng động của môi trường quốc tế, từ các quốc gia như Iran và Nga cho tới các nhóm tội phạm và khủng bố xuyên quốc gia”.

Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Dennis Blair hôm nay đã hé lộ một chiến lược tổng thể cho các cơ quan tình báo quốc gia, mà lần đầu tiên liệt kê an ninh không gian mạng và phản tình báo như những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Chiến lược về Tình báo 24 trang xác định các mục tiêu của cộng đồng tình báo và những đối tượng cho 4 năm tới. Blair nói trong một hội nghị qua điện thoại với các nhà báo rằng cộng đồng tình báo đã phát triển “một sự hiểu biết tốt” về những sự phức tạp tinh vi và năng động của môi trường quốc tế, từ các quốc gia như Iran và Nga cho tới các nhóm tội phạm và khủng bố xuyên quốc gia.

Vì thế, chiến lược này không chứa đựng ngôn ngữ mà xem ra đã lạc hậu, như việc tham chiếu tới cộng đồng quốc tế trong thời “hậu chiến tranh lạnh”. Blair nói bằng ngôn ngữ được mong đợi để hướng về phía trước.

Lần đầu tiên, an ninh không gian mạng và phản tình báo được liệt kê như những mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu, một quan chức cao cấp tình báo, người đề nghị dấu tên, nói.

Cộng đồng tình báo tin tưởng các kẻ thù sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lấy được các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ, bao gồm các hoạt động không gian mạng và phản tình báo, quan chức này nói.

Về điểm này, mục tiêu nhiệm vụ cho an ninh không gian mạng là để “hiểu, ,dò tìm ra, và tính tới những mối đe doạn về không gian mạng của kẻ thù để cho phép bảo vệ hạ tầng thông tin quốc gia”, theo tài liệu chiến lược này.

To that end, the mission objective for cybersecurity is to "understand, detect, and counter adversary cyber threats to enable protection of the nation’s information infrastructure," according to the strategy document.

Đáng lưu ý, chiến lược này nêu: “Kiến trúc của hạ tầng số quốc gia, dựa một cách rộng rãi vào Internet, là không an toàn và không có khả năng phục hồi nhanh”.

“Các thực tể phi chính phủ và các quốc gia đang làm tổn thương, ăn cắp, thay đổi hoặc phá hủy các thông tin, và có khả năng tiềm tàng để làm xói mòn bí mật quốc gia trong các hệ thống thông tin dựa trên đó nền công nghiệp và an ninh quốc gia của chúng ta được đặt trên”, tài liệu này bổ sung thêm.

Về phản tình báo, cộng đồng tình báo phải cung cấp một “khả năng mà nó được tích hợp với tất cả các khía cạnh của quá trình tình báo để đưa ra chính sách và các hành động”, tài liệu này nói.

Các ưu tiên cao khác kêu gọi các cơ quan tình báo đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan hung bạo; tính tới sự tăng nhanh của các vũ khí hủy diệt hàng loạt; cung cấp tình báo chiến lược và cảnh báo; và hỗ trợ các hoạt động hiện hành.

Nữ chủ toạ Tình báo của Thượng viện Dianne Feinstein và thành viên cao cấp Christopher Bond đã có một phản ứng tích cực ban đầu đối với chiến lược này. “Công việc thực tế và cần thiết là đối với DNI và cộng đồng tình báo để chuyển tải các mục tiêu này của lãnh đạo vào thực tế để cải thiện sự thu thập tình báo, phản tình báo và các khả năng phân tích của chúng ta”, Feinstein nói.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa


Xem online : Blair sets intel goals, ranks cybersecurity high