Home > Khoa học > Sinh-Hoá > Bộ não người có nguy cơ "quá nóng"

Bộ não người có nguy cơ "quá nóng"

Tuesday 15 December 2009

Sự bùng nổ thông tin diễn ra trên thế giới trong hai thập kỷ gần đây, khi mà số lượng từ và hình ảnh mà bộ óc con người thu nhận và xử lý hàng ngày tăng lên gấp nhiều lần, có thể dẫn đến những thay đổi trong cấu trúc bộ não người. Đó là khuyến cáo của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thần kinh học, được công bố trên tuần báo "Thời báo Chủ nhật" của Anh ngày 14/12.

Theo những tính toán mới nhất của các nhà khoa học, mỗi người sống trong xã hội phương Tây hiện đại nhận 2,3 từ/giây, do vậy, trong vòng một ngày, bộ não của người đó buộc phải xử lý khối lượng thông tin bằng 34 GB, cao gấp hai lần so với 25 năm trước. Các nhà khoa học cảnh báo chẳng bao lâu nữa, bộ não người có nguy cơ "quá nóng" do lượng thông tin quá nhiều, mà hậu quả là nó sẽ không thể phản ánh thế giới một cách tương ứng.

Giáo sư Roger Bon thuộc trường Đại học California nhấn mạnh hậu quả của việc gia tăng luồng thông tin là sự thay đổi căn bản quá trình tư duy, khi quá trình này trở nên nhanh hơn, hời hợt hơn và và rời rạc hơn. Chính vì vậy, theo giáo sư Bon, khả năng tư duy sâu của con người đang suy yếu dần và điều này đang gây ra những hệ lụy