Home > Thú vui > Du lịch > Chùa Tam Sơn (Cảm Ứng tự)

Chùa Tam Sơn (Cảm Ứng tự)

Chùa Trăm Gian, Bắc Ninh

Saturday 7 February 2009

Cảm Ứng tự, thường gọi là chùa Tam Sơn, hoặc chùa Trăm Gian, tọa lạc ở thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, nay thuộc thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chùa được xây dựng vào thời Lý.

Sách Từ điển di tích-văn hóa Việt Nam cho biết các Thiền sư Lã Định Hương (mất năm 1050), Nghiêm Bảo Tính (mất năm 1034), Phạm Minh Tâm (mất năm 1034) thuộc đời thứ 7, 8 Thiền phái Vô Ngôn Thông từng trụ trì, giảng đạo ở chùa này vào nửa đầu thế kỷ XI.

Đến thế kỷ XVII, bà cung phi chúa Trịnh là Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh hưng công trùng tu mở rộng, xây bậc gạch từ chân núi lên chùa, dựng lầu chuông (năm 1693), dựng cột đá Chúc thiên đài (1697) ghi tên những người góp công xây chùa. Các năm sau tiếp tục đúc chuông, tô tượng. Pho tượng Bồ-tát Quan Âm thiên phủ thiên nhãn (cao 1,70m; tòa sen 0,37m), tượng Kim Đồng, Ngọc Nữ v.v... là những pho tượng quí của dân tộc. Chùa còn giữ nhiều di vật quí như: viên gạch chạm nổi hoa sen thời Trần (mỗi cạnh: 0,32m), chuông, khánh đá ngang 1,40m, chạm khắc hai mặt, ở đường viền có các hình hoa, lá, rồng, phượng...

Ngôi chùa hiện nay được Sư cụ Đàm Chúc tổ chức dựng lại từ năm 1973. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

Lưu ý: "chùa Trăm Gian" là cách gọi dân dã của một số ngôi chùa ở miền bắc Việt Nam. Thí dụ như:

và có thể còn ở các địa phương khác nữa.

(TVHS)


View online : Chùa Trăm Gian, Hà Tây