Home > Thú vui > Chụp ảnh > Chùm ảnh 360°: Bờ tây-nam Hồ Gươm

Chùm ảnh 360°: Bờ tây-nam Hồ Gươm

Tuesday 14 August 2012

Le Thai To Street. Panorama © 2012 NCCong


Xem TouristHN ở bản đồ lớn hơn

Xem các ảnh 360° khác


View online : North-East Border of Hoan Kiem Lake (Bờ đông-bắc Hồ Gươm)