Home > Thú vui > Chụp ảnh > Chùm ảnh 360°: Từ Tràng Tiền đến Lê Lai

Bờ đông-nam Hồ Gươm

Chùm ảnh 360°: Từ Tràng Tiền đến Lê Lai

Sunday 12 August 2012

Click vào các ảnh nhỏ xíu để phóng to.

Dinh Tien Hoang Street. Panorama © 2012 NCCong


Xem TouristHN ở bản đồ lớn hơn

Xem các ảnh 360° khác


View online : South-West Border of Hoan Kiem Lake (Bờ tây-nam Hồ Gươm)