Home > Bạn đọc > Kết nối > Chùm ảnh từ Gặp gỡ Sầm Sơn 2013 (phần 1)

Nguyễn Chí Công:

Chùm ảnh từ Gặp gỡ Sầm Sơn 2013 (phần 1)

Đêm giao lưu tại KS Công Đoàn

Monday 22 July 2013

MỤC LỤC:

JPEG - 442 kb
JPEG - 521.4 kb
JPEG - 523.5 kb
JPEG - 543 kb
JPEG - 216.3 kb

View online : Chùm ảnh tiếp theo