Home > Bạn đọc > Kết nối > Chùm ảnh từ Gặp gỡ Sầm Sơn 2013 (phần 2)

Nguyễn Chí Công:

Chùm ảnh từ Gặp gỡ Sầm Sơn 2013 (phần 2)

Đêm giao lưu tại KS Công Đoàn

Monday 22 July 2013

MỤC LỤC:

JPEG - 512.8 kb
JPEG - 379.9 kb
JPEG - 320.9 kb
JPEG - 176.9 kb
JPEG - 271.4 kb

View online : Chùm ảnh tiếp theo