Home > Văn chương > Thi ca > Cuốn sổ cũ

Cuốn sổ cũ

Sunday 22 September 2013

Lời ca lưu bút mấy mươi năm
Trang giấy còn vương một chữ tâm
Mắt biếc lang thang trong kỷ niệm
Thả trôi theo gió tiếng thì thầm
Tây Hồ sương khói lan nhè nhẹ
Những cánh sen hồng thoang thoảng thơm
Ai biết khổ đau là kiếp phận
Gấp sổ không quên lá số nhầm

Mùa thu 2013
Đông Tỉnh

Ghi chú: Bạn tôi nghe hát từ radio nên có lẽ chép hơi sai trong lưu bút. Tôi từng dịch bài đó, xin xem ở đây.