Quick browsing

Home > Văn chương > Thi ca > HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI

HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI

Thursday 15 March 2007

Nữ thi sĩ Đan Mạch Tove Ditlevsen (1917-1976)

TÁC GIẢ

Tove Ditlevsen (14 December 1917 – 7 March 1976) was a female Danish poet and author. She was born in Copenhagen and grew up in the working-class neighbourhood of Vesterbro. Her childhood experiences were the focal points of her work. Ditlevsen was married (and divorced) four times.
She published 29 books including short stories, poetry and memoirs. She was awarded the Tagea Brandt Rejselegat in 1953. Her poem "Blinkende Lygter", from the book of the same name, is featured in the 2000 film Flickering Lights, directed by Anders Thomas Jensen.
She committed suicide in 1976.

HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI

Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác.
Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt.
Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp.
Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát.
Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một...

(Hồng Thanh Quang dịch từ bản tiếng Nga)