Home > Thú vui > Chụp ảnh > Hà Nội Tết Nhâm Thìn (2)

Hà Nội Tết Nhâm Thìn (2)

Thursday 26 January 2012

Cây đa Lê Th́ai T̉ô tr̀âm ṃăc như xưa

Đ̀ên H̀ang Tŕông ṽ̃ân kh́o nḥân ra, d̀u đang T́êt

Chủ vựa Tám “rắn” trình diễn nghệ thuật… bắt rắn

C̀âu Thê H́uc duyên d́ang soi nứơc H̀ô Gươm xanh ng̀an năm

Nhìêu kh́ach nứơc ngòai chụông x́ich lô, ta th̀i ưa môtô

Ph́ô C̀âu G̃ô đ̀âu năm m̉ơ h̀ang ăn ŕât th̀anh công

Cḥơ H̀ang B̀e c̃ung đ̃a họat đ̣ông tr̉ơ ḷai

(xem tíêp...)