Home > Thú vui > Chụp ảnh > Hà Nội Tết Nhâm Thìn (4)

Hà Nội Tết Nhâm Thìn (4)

Saturday 28 January 2012

Đ̀inh Thanh H̀a m̉ơ c̉ưa t̀ư ŕât śơm

Ch̀ua C̀âu Đông đ̃a ćo ngừơi đ́ên th́ăp hương

Đ̀ên C̉ô Lương c̃ung nḥân l̃ê ṭư bao gìơ

Đ̀ên Ḅach M̃a ŕât đông kh́ach Tây, ta

H̀om công đ́ưc ḿơi śang ra đ̃a đ̀ây ́ăp

Nhưng đ̀inh Hương Tựơng ch̉a hỉêu sao ṽân v́ăng teo

(xem tíêp...)