Home > Văn chương > Thi ca > Hạt đỗ ru con

Hạt đỗ ru con

Monday 26 August 2013

Sao vẫn sáng
Như hằng đêm sao sáng.
Một giờ đêm
Hơi toả ấm nồng.
Dù đêm đông
Giá rét, bão giông.
Sao vẫn sáng
Như hằng đêm toả sáng.

Mẹ lại dậy
Như hằng đêm mẹ dậy.
Một giờ đêm
Giấc ngủ chẳng vẹn tròn.
Bàn tay nhỏ
Đã hao mòn sương gió.
Mùa đông này
Giá rét lại càng hơn.

Con vẫn ngủ
Chăn cuộn tròn ấm áp.
Bỗng giật mình
Nghe tiếng mẹ trong đêm.
Con thổn thức
Thêm một lần thổn thức.
Sao sáng nhiều – có lúc lụi tàn không ?

Mẹ ươm mầm đỗ - giấc con say
Lửa cháy trong đêm
Khói toả trong sương
Hạt đỗ trương mình.
Xay.
vắt.
nấu.
pha.
ép – là bàn tay mẹ

Hạt đỗ ru con là hạt đỗ tròn
Dù đêm đông - giá rét, bão giông.

Hoàng Kim Truyền