Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Bạn đọc > Ban biên tập > Hướng dẫn biên tập cho các phóng viên (2)

Hướng dẫn biên tập cho các phóng viên (2)

Thứ Tư 28, Tháng Mười Hai 2011

Lưu ý: "tư liệu" ở đây được hiểu là một file multimedia (video, ảnh động, ảnh tĩnh, hình vẽ, văn bản, bản nhạc, v.v.) thường có đuôi ở dạng .MOV, .SWF, .JPG, .GIF, .PNG, .TIF, .BMP, .HTML, .DOC, .PDF, .TXT, .AVI, v.v.)

B. BIÊN TẬP TƯ LIỆU

 • Muốn gắn một tư liệu vào hoặc đính kèm bài viết, đầu tiên bạn đăng nhập (login) vào Mạng cá nhân (nằm ẩn ở vạch đen to dưới cuối trang, chỉ hiện lên khi lướt chuột qua)].
 • Nhấp chuột vào đây thì "Kho tư liệu" (Mediathèque) của trang web sẽ hiện ra. Bạn cần lựa chọn các thao tác thích hợp theo hướng dẫn tương ứng như sau:

B1. Tải nạp tư liệu

 • Click vào lệnh "Thêm 1 tư liệu" (Add a document, Ajouter un document) ở cuối trang, dưới biểu tượng "tư liệu". Một số dòng như sau sẽ hiện ra:
  Đem lên                                Browse...
  depuis : mon ordinateur | le serveur | internet
 • Click vào vị trí thích hợp với một trong 3 nơi lưu trữ file tư liệu như sau:
 • [navy]mon ordinateur[/navy]: file trong máy tính local (mặc định);
 • [navy]le serveur[/navy]: file sẵn có trong server kho tư liệu của website;
 • internet: file nằm trên mạng internet.
 • Click vào [navy]Browse[/navy] để duyệt tìm file tư liệu, điền địa chỉ thích hợp hoặc chọn đúng tên file, sau đó click tiếp vào [navy]Đem lên[/navy] (Upload) để đưa lên server. Nơi đó mỗi file chỉ có một mã định danh (ID) duy nhất là một con số thập phân, tạm ký hiệu là XXX.
 • Chờ cho file tư liệu được tải nạp lên server xong thì ta sẽ biết ID của nó (số XXX).
 • Bạn mở bài viết bằng lệnh:
 • ../ecrire/?exec=article_edit&id_article=YYY
 • trong đó [navy]YYY[/navy] là một con số thập phân chỉ mã định danh (ID) của bài.

B2. Dán tư liệu ảnh

 • Ảnh là dạng tư liệu phổ biến nhất. Ta dán ảnh bằng viết lệnh sau đây vào chỗ thích hợp trong bài:
  - <imageXXX|left> : ảnh (nhỏ) nằm bên trái;
 • <imageXXX|center> : ảnh (lớn) nằm ở giữa;
 • <imageXXX|right> : ảnh (nhỏ) nằm bên phải.
 • Nếu bạn chú thích vào ảnh và chỉ đính kèm bài thì cần viết lệnh như sau:
 • <docXXX|left> : ảnh (nhỏ) nằm bên trái;
 • <docXXX|center> : ảnh (lớn) nằm ở giữa;
 • <docXXX|right> : ảnh (nhỏ) nằm bên phải.
 • Nếu bạn dán thẳng ảnh có chú thích thì cần viết lệnh như sau:
 • <embXXX|left> : ảnh (nhỏ) nằm bên trái;
 • <embXXX|center> : ảnh (lớn) nằm ở giữa;
 • <embXXX|right> : ảnh (nhỏ) nằm bên phải.

B3. Dán tư liệu khác

 • Các dạng tư liệu khác ít dùng hơn ảnh. Tuỳ theo plugin ta có thể dùng lệnh :
 • <docXXX> hoặc :
 • <embXXX> hoặc :
 • <videoXXX> v.v.

Thông thường các plugin khác nhau cho phép gán thêm các tham số như độ rộng, chiều cao v.v. của tư liệu hiển thị.


Xem online : Hướng dẫn biên tập cho các phóng viên (1)