Quick browsing

Home > Thú vui > Tự làm > Hướng dẫn gấp rồng giấy

Hướng dẫn gấp rồng giấy

Monday 9 May 2011

(Click vào góc dưới bên phải để mở rộng toàn màn hình)

Rồng 2 chân (Theo Tadashi Mori)

Rồng 4 chân (Theo Jo Nakashima)


View online : Hướng dẫn gấp Đại bàng 3D và Vẹt Macao