Home > Khoa học > Không gian > Johannes Kepler và quỹ đạo hành tinh

Johannes Kepler và quỹ đạo hành tinh

Tuesday 19 July 2011

Nhà thiên văn Đức Johannes Kepler (27 tháng 12 năm 1571 – 15 tháng 11 năm 1630) đã công bố phát hiện của mình tại Praha vào năm 1609 rằng các hành tinh bay quanh mặt trời không phải theo những vòng tròn hoàn hảo, mà theo những quỹ đạo hình trái xoan (ellip).

Trước đó, nhà thiên văn Ba Lan Nicolaus Copernicus đã đơn giản hoá và sửa chữa lại cấu trúc của hệ thống mặt trời (Thái dương hệ) khi phát hiện ra rằng mặt trời, chứ không phải trái đất, mới nằm ​​ở trung tâm của hệ này. Ngay cả khi ấy ông ta cũng giống như tất cả các nhà thiên văn học khác vẫn giả định rằng các hành tinh quay xung quanh mặt trời theo những vòng tròn hoàn hảo. Kết quả là vẫn có các sai lệch về vị trí dự đoán của các hành tinh so với quan sát thực tế.

Kepler đã phát minh quan niệm về hình ellip và đã chứng minh rằng các hành tinh của mặt trời thực sự bay theo quỹ đạo hình ellip trong không gian vũ trụ. Với phát hiện này, khoa học cuối cùng đã trình bày một hình ảnh chính xác về vị trí và cơ chế vận hành của hệ thống mặt trời.

400 năm qua đi với những thành quả của công nghệ được cải thiện rất nhiều, nhưng hình ảnh của chúng ta về sự di chuyển của các hành tinh như thế nào vẫn là do Kepler tạo ra. Chúng ta đã không thay đổi hoặc sửa chữa nó một chút nào, và có thể sẽ không bao giờ cần sửa đổi.

Vui bên lề: Sao Diêm Vương (Pluto) từng được gọi là hành tinh thứ chín trong suốt 75 năm, kể từ khi phát hiện ra nó vào năm 1930. Sao Diêm Vương có quỹ đạo ít tròn trịa nhất (hình xoan dài nhất) so với tất cả các hành tinh. Điểm xa nhất của nó là 7,4 tỷ km tính từ mặt trời. Điểm gần nhất của nó chỉ có 4,34 tỷ km. Khi sao Diêm Vương đến điểm gần nhất thì quỹ đạo của nó thực sự sát với quỹ đạo của sao Hải Vương (Neptune). Trong khoảng 20 năm của mỗi chu kỳ dài 248 năm, sao Diêm Vương thậm chí còn ở gần mặt trời hơn là sao Hải Vương. Điều này đã xảy ra từ năm 1979 đến 1999. Trong khoảng 20 năm đó, sao Diêm Vương đã thực sự là hành tinh thứ tám trong hệ thống mặt trời của chúng ta và sao Hải vương thì trở thành hành tinh thứ chín!


View online : Nicolaus Copernicus