Home > Khoa học > Sinh-Hoá > Lần đầu tiên thành công nhân bản gen lợn thế hệ 4

Fourth-Generation Pig Cloned in Japan

Lần đầu tiên thành công nhân bản gen lợn thế hệ 4

Saturday 18 August 2007

Hai chú lợn ra đời bằng phương pháp nhân bản gen thế hệ thứ 4 tại Đại học Meiji, Nhật Bản (Ảnh: AP).

Ngày 8/8, các nhà gen học Nhật Bản công bố một nhóm nghiên cứu tại Đại học Meiji đã lần đầu tiên trên thế giới thành công trong việc nhân bản gen lợn thế hệ thứ tư. Thành tựu này sẽ giúp cho các nhà khoa học rất nhiều trong việc nghiên cứu y sinh học và các lĩnh vực khác liên quan.

Giáo sư Hiroshi Nagashima, một nhà gen học nổi tiếng của trường Đại học Meiji ở Tokyo cho biết, một chú lợn đực thế hệ thứ tư mới ra đời bằng phương pháp nhân bản gen. Trước đó, các nhà khoa học đã nhiều lần nhân bản gen động vật đa thế hệ nhưng đều gặp trục trặc. Khi đó, các nhà gen học tin rằng các gen tế bào bên cho (donator) trở nên thoái hóa sau mỗi thế hệ liên tiếp.

Tuy nhiên vừa qua, các nhà gen học của Đại học Meiji Nhật Bản đã phát hiện thêm nhiều điều bí ẩn trong gen động vật. Nhờ đó mà nhóm của Giáo sư Hiroshi Nagashima có thể tiến hành nhân bản gen đa thế hệ ở lợn.

Trong trường hợp này, chú lợn mới ra đời tại Đại học Meiji là sản phẩm của bốn thế hệ lợn đều được ra đời bằng phương pháp nhân bản gen. Tức là chú lợn nói trên là kết quả của việc nhân bản gen tế bào lấy từ lợn được ra đời thế hệ một bằng nhân bản gen, thế hệ hai bằng nhân bản gen, thế hệ ba bằng nhân bản gen.

Sau khi đã xét nghiệm kỹ lưỡng, các nhà gen học Nhật Bản khẳng định tế bào của các thế hệ lợn ra đời bằng nhân bản gen này đều không hề bị thoái hóa. Giáo sư Hiroshi Nagashima cho biết, ngoài thành công nhân bản gen nhiều thế hệ ở lợn, nhóm của ông còn thành công trong việc nhân bản gen đa thế hệ ở chuột.

Theo đánh giá của ông Akira Onishi, một nhà gen học làm việc tại Hội đồng Nghiên cứu Nông-Lâm-Ngư trực thuộc Chính phủ Nhật Bản, chú lợn ra đời bằng nhân bản gen thế hệ thứ tư của Đại học Meiji là thành tựu khoa học có ý nghĩa rất lớn, giúp các nhà nghiên cứu khác rất nhiều trong lĩnh vực nhân bản gen động vật.

Mặc dù thành công nói trên của Giáo sư Hiroshi Nagashima là một bước đột phá lớn không thể phủ nhận nhưng cho đến nay các nhà gen học vẫn phải thừa nhận tỷ lệ thành công vẫn còn khá thấp. Hướng nghiên cứu sắp tới, các nhà gen học Nhật Bản là sẽ tìm cách nhân bản gen đối với các động vật lớn hơn như bò, ngựa đua, v.v.

Đ.P ̣(TP)

Theo AP