Home > Quan niệm > Minh triết > Lịch Âm-Dương Việt Nam

Lịch Âm-Dương Việt Nam

June 2010

a/ Dừng chuột ở một ô trong vài giây sẽ làm hiện lên ngày âm lịch của nó.

b/ Có thể nhấn chuột vào các dấu < hoặc > và << hoặc >> để lùi hoặc tiến đến tháng và năm bất kỳ mà ta muốn xem trong 4 thế kỷ từ 1800 đến 2199.

Hồ Ngọc Đức