Home > Sử­ liệu > Thời mới > Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1910–1996)

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1910–1996)

Thursday 19 July 2007

JPEG - 44.9 kb

Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10-7-1910 tại Chợ Lớn (nay là Tp Hồ Chí Minh). Năm 1930, ông sang học luật tại Pháp. Năm 1948, ông tham gia Mặt trận Liên Việt và năm sau vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông hoạt động trong phong trào trí thức và bị Pháp bắt tháng 6-1950, giam ở Lai Châu rồi Sơn Tây cho đến tháng 11-1952. Sau đó ông lại tham gia phong trào đấu tranh hợp pháp, đòi hòa bình ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1954, ông bị chính quyền Ngô Đình Diêm bắt và bị giam tại Phú Yên.

Khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập ngày 20-12-1960, luật sư Nguyễn Hữu Thọ vẫn đang bị quản thúc tại Phú Yên. Ông đã thoát ngục thành công và cuối tháng 11-1961 về đến chiến khu Tây Ninh. Tháng 2-1962 tại Đại hội lần thứ I Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch.

Khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 1969, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn.

Năm 1976, ông được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam thống nhất.

Tháng 4-1980, sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Tôn Đức Thắng qua đời, ông làm Quyền Chủ tịch nước cho đến tháng 7-1981.

Năm 1981, ông là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho đến năm 1987, rồi là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tại đại hội năm 1988.

Ông qua đời tại Tp Hồ Chí Minh ngày 24-12-1996.