Logo of this site

Home > Giáo dục > Ngoại ngữ > Luyện giọng Mỹ, Đức, Tây Ban Nha

Luyện giọng Mỹ, Đức, Tây Ban Nha

Sunday 3 February 2008

- Click vào một trong 3 lá cờ Mỹ, Đức, Tây Ban Nha trong cửa sổ nhỏ

(Nên dùng Firefox và Flash Web Player với plug-in Flash 7 trở lên)

- Có thể chọn bài khác của đề mục ở phía dưới cửa sổ lớn.