Trang nhà > Giáo dục > Căn bản > Mệnh trời

Bài giảng Đông kinh nghĩa thục

Mệnh trời

Thứ Bảy 19, Tháng Năm 2007

(Trích sách "Quốc dân độc bản", Đông kinh nghĩa thục, Hà Nội 1907)