Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Khoa học > Sinh-Hoá > Mối thực ra thuộc họ nhà gián

BBC News: Termites are ‘social cockraches’

Mối thực ra thuộc họ nhà gián

Thứ Hai 11, Tháng Sáu 2007

Nghiên cứu kiểm tra trình tự ADN của 5 gene ở mối, các nhà khoa học Anh tuyên bố họ đã có bằng chứng mạnh mẽ nhất cho tới nay rằng mối thực ra thuộc họ nhà gián.

Đồng tác giả nghiên cứu, Paul Eggleton, giải thích tại sao nghiên cứu của họ tìm ra danh tính thực sự của những sinh vật này.

"Trước kia, người ta nghĩ rằng vì mối có ngoại hình rất khác gián, nên chúng phải thuộc về một bộ sinh vật khác. Chỉ đến gần đây, khi chúng tôi tìm hiểu những đặc điểm khác ngoài hình dáng và kích cỡ hiển nhiên của mối, chúng tôi mới nhận ra rằng mối giống gián ở rất nhiều điểm".

Thứ tự phân loại

Tất cả các sinh vật sống đều được phân loại trong một hệ thống taxon (cây gia đình), theo những thứ bậc từ tổng quát nhất (thân cây) đến mức phân chia nhỏ nhất (các cành con) là: giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi và cuối cùng là loài. Ở các cấp càng nhỏ, các sinh vật có độ giống nhau càng lớn.

Khi phân tích trình tự ADN của 107 loài thuộc nhóm Dictyopera (gồm mối, gián, và bọ ngựa), nhóm nghiên cứu kết luận rằng mối nên được xếp vào một họ trong bộ gián.

Eggleton không ngạc nhiên vì kết quả này. Ông cho biết sự phân loại mối đã gây tranh cãi từ những năm 1930. Tranh cãi này bắt đầu khi các nhà nghiên cứu tìm thấy một số loài vi khuẩn trong ruột mối cho phép chúng tiêu hoá gỗ cũng có mặt trong một nhóm gián.

T. An, VE (theo BBC)

Cafard blanc

La gent termite, qui se croyait à elle seule un ordre, celui des Isoptères, devra sans doute se résigner à n’être qu’une famille de Blattodea, celle des Termitidés ?

Le travail de séquençage du génome de 107 espèces de Dictyoptères (blattes, mantes et termites), mené par Paul Eggleton au Natural History Museum de Londres (Royaume uni), conduit à un arbre phylétique qui impose ce reclassement.

Les termites sont des blattes dont le caractère eusocial a masqué jusque-là leur apparentement réel. On les savait déjà fort proches d’une famille de Blattodea, les Crypocercidés, riche de 9 espèces (des Appalaches aux États-Unis, de Russie et de Chine), d’un seul genre, Crypocercus. Ces petites blattes (2 à 3 cm) sont saproxylophages et subsociales, vivant par « familles » d’une vingtaine dans le bois décomposé, qu’elles digèrent notamment grâce au même protozoaire endosymbionte que les termites.