Home > Khoa học > Không gian > NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa ?

NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa ?

Tuesday 22 January 2013

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa cho biết: Tàu Quỹ đạo Thăm dò Sao Hỏa MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) của NASA đã cung cấp bằng chứng về một hồ nước cạn khô từ lâu ở đáy miệng núi lửa McLaughlin trên sao Hỏa, củng cố thêm những giả thiết cho rằng tại đây đã từng có sự sống.

Số liệu từ quang phổ kế của tàu MRO đo được từ độ sâu 2,2 km ở đáy miệng núi lửa McLaughlin trên sao Hỏa đã cho thấy những dấu vết của hợp chất carbonate và các khoáng vật sét thường được hình thành trong nước.

Theo thông tin được đăng trên trang web của NASA, dấu vết của carbonate và các khoáng vật sét tại núi lửa này cho thấy chúng phải được hình thành trong môi trường ẩm ướt. Mà nước có thể là một cơ sở cho sự sống ra đời.

Cũng theo các nhà khoa học NASA cho biết, trên ảnh chụp của tàu MRO không thấy các kênh rạch lớn chảy vào miệng núi lửa McLaughlin, vì vậy nếu từng có nước trong hồ này thì có lẽ đó là nước ngầm.

Các nhà khoa học của NASA nhận định, với phát hiện kể trên đã chứng tỏ lịch sử sao Hỏa phức tạp hơn những hiểu biết trước đó và ít nhất một vài khu vực trên sao Hỏa có khả năng mang dấu hiệu sự sống hơn những nơi khác.

Đông Tỉnh (Theo NASA. Nguồn ảnh: foxnews.com)


View online : Was McLaughlin Crater on Mars Once Actually LAKE McLaughlin?