Home > Thú vui > Chụp ảnh > NÀNG ĐÊM

NÀNG ĐÊM

Saturday 11 March 2017

Em nồng nàn và rực rỡ khi đêm buông
Bình minh lên mới khép áo vô buồng
Mặc hành khách với ngựa xe dưới cửa
Gió cuốn đi vẫn vương lại mùi hương

Photo & Text (c) March 10, 2017 NCCong