Trang nhà > Khoa học > Không gian > Nhật thực ở Trung Quốc từ năm 1907 đến nay và một số sự kiện gần như đồng (...)

Nhật thực ở Trung Quốc từ năm 1907 đến nay và một số sự kiện gần như đồng thời

Thứ Ba 4, Tháng Tám 2009

Bức ảnh nhật thực toàn phần chụp tại Trùng Khánh lúc 9h16 ngày 22/7/2009. Ảnh: Xinhua

BBT: Nhật thực là một hiện tượng tự nhiên khá hiếm nhưng có quy luật và dự báo được chính xác, còn các sự kiện khác sau đây thường chỉ "biết" khi "đã rồi" và cũng nhiều người muốn quên nên cần nhắc lại theo kiểu sử sách Trung Quốc.

Nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 “che phủ” phần lớn châu Á. Những ông già Ấn Độ cầu nguyện bên sông Hằng. Ảnh: Reuters

Còn trẻ em TQ thì nhìn nhật thực qua kính đen tự chế. Ảnh: Reuters

Nhật thực toàn phần ngày 14/1/1907, và nhật thực một phần ngày 22/10/1911

— Động đất lớn tại Sa Loan Tân Cương, năm 1906

— Động đất lớn tại Tây Tạng, năm 1908

— Động đất lớn tại Đài Loan năm 1909

— Dân đói ở Cam Túc, Chiết Giang bạo động (năm 1909)

— Dân đói tại 5 tỉnh trung hạ du Trường Giang bạo động (năm 1910)

— Khởi nghĩa Vũ Xương, cách mạng Tân Hợi thắng lợi, vương triều Mãn Thanh sụp đổ, Trung Hoa Dân quốc ra đời (năm 1911, thay đổi thời đại)

Nhật thực toàn phần ngày 19/6/1936, ngày 21/9/1941, và ngày 5/2/1943

— Chiến tranh chống Nhật (1937-1945, thương vong 35 triệu người)

— Hoạ châu chấu lớn (1942-1947)

— Nạn đói lớn Trung Nguyên (1942-1943, chết 3 triệu người)

— Vỡ cửa Hoa viên (1938, chết 893.303 người)

Nhật thực một phần ngày 9/5/1948

— Ba chiến dịch lớn (1948, hai bên thương vong trên 1 triệu người)

— Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949, thay đổi thời đại)

Nhật thực một phần ngày 14/12/1955

— Phong trào đấu tranh chống phái hữu (1956)

— Lụt lớn tại sông Hoàng Hà (1958)

— Bắt đầu phong trào nhảy vọt lớn

— Năm 1958 chết đói hàng chục triệu người

Nhật thực một phần ngày 12/11/1965, ngày 20/5/1966, và 22/9/1968

— “Đại cách mạng văn hoá” bùng nổ (1966-1976, chết mấy chục triệu nguời)

— Động đất lớn tại Hình Đài (1966)

Nhật thực một phần ngày 29/4/1976

— Động đất lớn tại Đường Sơn (1976, chết 242.000 người, bị thương 160.000)

— Chu Ân Lai, Chu Đức, Mao Trạch Đông nối nhau qua đời trong năm 1976

— Kết thúc “đại cách mạng văn hoá”

— Chiến tranh biên giới Trung Việt tháng 2/1979

Nhật thực một phần ngày 23/9/1987

— Sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989

— Bạo loạn tại Tây Tạng tháng 3/1989

Nhật thực toàn phần ngày 1/8/2008 và 22/7/2009

— Bạo loạn tạiàTây Tạng tháng 3/2008

— Động đất tại Tứ Xuyên tháng 12/5/2008, làm 87.000 người chết và mất tích

— Bạo loạn tại Tân Cương tháng 7/2009

Sắp tới sẽ nhật thực một phần vào ngày 15/1/2010 và 21/5/2012 nhưng chưa biết có sự kiện nào sẽ xảy ra từ nay đến năm đó.

D.Q.A (gt)

Nguồn “Tự do Á châu luận đàn” ngày 21/7/2009

http:// www.chinaaffairs.org đưa lại