Home > Khoa học > Sinh-Hoá học > Phát hiện hơn 30 đàn vượn Siki và Chà vá chân nâu ở Quảng Bình

Phát hiện hơn 30 đàn vượn Siki và Chà vá chân nâu ở Quảng Bình

Friday 6 March 2009

Ngày 3/3, Trung tâm Khoa học và Cứu hộ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB), Tỉnh Quảng Bình cho biết, qua khảo sát, bước đầu ghi nhận được trên 30 đàn vượn Siki ở U Bò (Thuộc PN-KB).

Vượn Siki

(Ảnh: www.wildlifeatrisk.org)

Kết quả do các cán bộ khoa học của Vườn đã phối hợp với tổ chức động thực vật Quốc tế FFI (Fauna and Flora International) điều tra, khảo sát quần thể vượn Siki (Nomascus leucogenys siki) tại khu vực U Bò.

Kết quả phân tích sơ bộ bước đầu đã ghi nhận được trên 30 đàn Vượn Siki với số lượng trên 100 cá thể phân bố trong phạm vi khoảng 30 km2 của khu bảo vệ nghiêm ngặt U Bò. Theo đánh giá của các chuyên gia về động vật hoang dã, đây là một trong những khu vực có mật độ phân bố vượn Siki cao nhất Việt Nam.

JPEG - 36.9 kb
Chà vá chân nâu

Cũng trong chuyến khảo sát này, cũng đã ghi nhận được một quần thể Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) với số lượng trên 60 cá thể trong khu vực điều tra, khảo sát U Bò.

Vượn Ski và chà vá chân nâu là hai loài linh trưởng quý hiếm xếp bậc E (đang nguy cấp) trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới cần bảo tồn phát triển.

Đây là kết quả đạt được nằm trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và khảo sát quần thể Vượn Siki" do tổ chức FFI (Fauna and Flora International) hỗ trợ.

Kết quả này minh chứng thêm phong phú về Đa dạng sinh học của Di sản thiên nhiên thế giới - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi còn nhiều giá trị tiềm ẩn của thiên nhiên Việt Nam chưa được khám phá.

V.Giang (VNN)