Home > Khoa học > Sinh-Hoá > Phát hiện lại 1 loài thú ở Việt Nam sau 84 năm

Phát hiện lại 1 loài thú ở Việt Nam sau 84 năm

Tuesday 11 March 2014

Loài thú Mang bị coi là tuyệt chủng từ năm 1929 bỗng lại xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa.

Ngày 5/3, ông ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thường Xuân, Thanh Hóa) cho hay: “Loài thú Mang Muntiacus rooseveltorum được ghi nhận tại tỉnh Hủa Phăn, nước Lào đã bị coi là tuyệt chủng từ năm 1929. Loài Mang thuộc họ Hươu nai (Cervidae) và mẫu sọ của loài này đang được lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ”.

Cũng theo ông Hải, cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Trung tâm Cress thuộc Trường ĐH Quốc gia Hà Nội đã phối hợp thực hiện dự án “Điều tra, bảo tồn các loài Mang tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên” trong thời gian từ 2012-2014.

Loài Mang bị coi là tuyệt chủng vừa được ghi nhận bằng bẫy ảnh của Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Trong quá trình nghiên cứu điều tra, đoàn chuyên gia đã chụp được ảnh của loài Mang này trên địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Đồng thời phát hiện được mẫu phân của loài Mang trong rừng thuộc khu bảo tồn.

Các nhà khoa học đã mang những mẫu trên đi xét nghiệm ADN tại Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Khi đem chúng so sánh với mẫu ADN của loài Mang đang lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ, thì xác định các mẫu hoàn toàn trùng khớp với nhau và khẳng định đó chính là loài Mang Muntiacus rooseveltorum được coi là đã tuyệt chủng cách đây 84 năm về trước.

Đây được cho là phát hiện có ý nghĩa rất lớn cho khoa học và công tác bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.