Quick browsing

Home > Nghệ thuật > Tạo hình > "Sách cầu nguyện của Quận công Berry" (Quý 3)

"Sách cầu nguyện của Quận công Berry" (Quý 3)

Les très riches heures du Duc de Berry (3)

Wednesday 24 February 2010

Tranh của anh em nhà Limbourg (?-1416). Bảo tàng Chantilly.

Tháng bảy

Nông dân cắt lông cừu và tiếp tục gặt lúa; phía sau là một lâu đài trước kia từng có ở Clain, Poitiers.

Tháng tám

Quý tộc đi săn bằng chim ưng, trong khi dân làng làm đồng và tắm trên con sông chảy trước lâu đài Chateau d’Etampes.

Tháng chín

Người dân thu hoạch nho bên ngoài lâu đài Chateau de Saumur.

Đông Tỉnh


View online : Quý 4