Home > Khoa học > Sinh-Hoá > Sóng điện thoại di động tác động đến cơ thể ?

Sóng điện thoại di động tác động đến cơ thể ?

Thursday 9 July 2009

Dariusz Leszczynski, Giáo sư nghiên cứu của tổ chức STUK cho biết: “Bức xạ điện thoại di động có một vài ảnh hưởng về sinh học. Thậm chí nếu có thay đổi nhỏ đến đâu, chúng vẫn tồn tại.”

Kết quả của một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi tổ chức Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) cho thấy mô sống có phản ứng với bức xạ của điện thoại di động nhưng chưa thể kết luận là có ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khoẻ con người. Trong khi những nghiên cứu trước đó (Proteins react to microwave radiation from mobile phones) cũng chỉ ra rằng điện thoại di động làm thay đổi biểu hiện protein và các hoạt động ở dòng tế bào nội mạc ở người.

Đây là một nghiên cứu có tầm quan trọng toàn cầu vì đó là lần đầu tiên kiểm nghiệm được liệu sự phơi nhiễm da người với điện từ trường có gây ra những biến đổi trong biểu hiện protein ở người hay không.

Trong nghiên cứu này, một vùng nhỏ của da ở cẳng tay của 10 tình nguyện viên được phơi nhiễm với tín hiệu GSM (hệ thống thông tin di động toàn cầu) khoảng một giờ. Sau đó các sinh thiết da được tập hợp từ những vùng da bị phơi nhiễm và không bị phơi nhiễm và tất cả các protein có thể chiết ra được sẽ được kiểm tra. Việc phân tích 580 protein đã xác định được 8 protein bị ảnh hưởng rõ rệt theo thống kê.

Dariusz Leszczynski, Giáo sư nghiên cứu của tổ chức STUK cho biết: “Bức xạ điện thoại di động có một vài ảnh hưởng về sinh học. Thậm chí nếu có thay đổi nhỏ đến đâu, chúng vẫn tồn tại.”

Theo Leszczynski, còn quá sớm để kết luận những biến đổi do bức xạ điện thoại di động gây ra có bất cứ ảnh hưởng nào đến sức khỏe hay không.

Ông nói thêm: “Mục đích của dự án này không nhằm phát hiện ra bất kỳ tác động sức khỏe nào, mà là để tìm ra liệu mô sống có phản ứng với bức xạ điện thoại di động hay không và liệu tiếp cận protein học có hữu ích trong việc lọc ra vấn đề này hay không.”

STUK cũng đã lên kế hoạch thử nghiệm tác động này trên 50-100 tình nguyện viên. Cuộc thử nghiệm mới sẽ bắt đầu vào năm 2009 và phục vụ một nghiên cứu kéo dài 5 năm (STUK launches a study on possible health effects of mobile phone use).

Nghiên cứu hiện tại được tài trợ bởi Tekes - Quỹ cơ quan Công nghệ và Đổi mới và STUK, đồng thời nghiên cứu này cũng là một phần của dự án HERMO quốc gia được hoàn thành vào tháng 9 năm 2007 (Dự án Đánh giá nguy cơ sức khỏe qua giao tiếp điện thoại đi động - Health Risk Assessment of Mobile Communications).

(Source: STUK, Mobilenet)


View online : A study on mobile phone radiation effects on humans completed: Intriguing observations concerning biological effects – influence on health still ambiguous