Xem lẹ

Trang nhà > Bạn đọc > Từ ngoài > THÔNG BÁO CỦA CCSTVN

THÔNG BÁO CỦA CCSTVN

Thứ Ba 1, Tháng Năm 2007

Ủy ban vì sự Hợp tác Khoa học và Kỹ thuật với Việt Nam (CCSTVN)

Vai trò của CCSTVN

CCSTVN là một hiệp hội của Pháp được thành lập nhằm giúp đỡ phát triển sự hợp tác giữa hai nước Pháp và Việt Nam trong các lĩnh vực giảng dạy đại học, nghiên cứu cơ bản, đào tạo kỹ thuật và nghiên cứu triển khai. Ủy ban này tập hợp những nhà khoa học, giảng viên, kỹ sư và kỹ thuật viên từ những chuyên ngành khác nhau mà tất cả đều là tự nguyện, những người thường xuyên quan hệ với Việt Nam trong khuôn khổ các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ.

Ngay từ khi mới thành lập bởi Henri Van Regemorter vào năm 1975, CCSTVN đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thực thi sự hợp tác Pháp-Việt ở lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Kể từ đó, một số lượng lớn cán bộ Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp hoặc tại Việt Nam và nhiều dự án hợp tác đã hoàn thành tốt đẹp. Ủy ban này đã thường xuyên được tham gia các khâu xây dựng, soạn thảo, thực hiện và đánh giá các dự án. Trong số đó có thể nêu ra việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Phân tích và Thí nghiệm (CSAE) tại TP Hồ Chí Minh, việc mở đầu và phát triển vi tin học, việc đào tạo trong môn sinh học... là những hoạt động đã tạo điều kiện thiết lập mối quan hệ đối tác giữa các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và của Pháp…

Ủy ban CCSTVN đã tiến hành tổng kết về những hoạt động của mình và về sự phát triển hợp tác khoa học và kỹ thuật với Việt Nam trong một cuộc hội thảo được tổ chức vào tháng 11 năm 2003 tại Paris nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Henri Van Regemorter. Những văn kiện của cuộc hội thảo này đã được công bố, thông báo quá trình lịch sử với rất nhiều chứng nhân và các thí dụ về sự hợp tác (*)…

Hoạt động của CCSTVN trong năm 2007

Vai trò của Ủy ban vì sự Hợp tác Khoa học và Kỹ thuật với Việt Nam hiện nay đã có sự thay đổi. Những hoạt động thường được mở đầu và thực hiện trong khuôn khổ các tổ chức chính phủ, trong khi CCSTVN, ký ức của các mối hợp tác và hiểu biết, đã trở thành một nơi trao đổi để sự việc được sáng tỏ hoặc phát sinh những sự việc mới. Nhờ hiểu biết thực tế của mình và những mối liên hệ thắt chặt từ lâu với những nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và Pháp, CCSTVN có thể giúp đỡ trong việc thực thi những dự án có mục tiêu rõ ràng với những đối tác được xác định rõ ràng, nhất là để đảm bảo sự đi lại hoặc ăn ở cần thiết cho việc phối hợp giữa đôi bên. Hiện nay Ủy ban dự định thúc đẩy những nghiên cứu về các chất gây ô nhiễm và nhất là các tác hại lâu dài của dioxine, liên quan đến vấn đề thương tâm của những nạn nhân chất độc màu da cam.

Hiện nay, những đồng nghiệp Pháp và Việt Nam nói chung đang hợp tác bình đẳng về sự am hiểu trong lĩnh vực của họ và do đó các hợp tác có ích lợi song phương là hoàn toàn có thể giữa Pháp và Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, CCSTVN đã trở thành một cơ cấu thông tin và điều phối. Để làm điều đó, ngoài các hội họp về những chủ đề chuyên biệt, công cụ chủ yếu chính là danh sách các địa chỉ của Ủy ban để ngỏ cho mọi người, bao gồm cả những đồng nghiệp ở Việt Nam.

Danh sách các địa chỉ

Tất cả mọi cá nhân quan tâm đến hợp tác khoa học và kỹ thuật với Việt Nam đều có thể đăng ký vào bản danh sách này của CCSTVN để thông qua hộp thư điện tử của mình mà nhận được những thông tin và một điểm báo hàng tháng về khoa học và kỹ thuật ở Việt Nam. Để đăng ký vào danh sách, ta chỉ cần gửi một thư điện tử bỏ trống (không chữ) đến địa chỉ thư điện tử sau đây:

ccstvn-info-subscribe@yahoogroupes.fr

Còn để rút ra khỏi danh sách này thì xin hãy gửi một thư bỏ trống đến địa chỉ:

ccstvn-info-unsubscribe@yahoogroupes.fr

Để tất cả mọi người đều biết rõ, đề nghị những cá nhân có được một thông tin liên quan đến phạm vi hoạt động của CCSTVN hãy tự giới thiệu bằng cách gửi thư đến địa chỉ ccstvn-info@yahoogroupes.fr (có thể đó đơn giản chỉ là địa chỉ internet của một site để mỗi người có thể truy cập để nhận được những thông tin bổ sung) ; một người chịu trách nhiệm quản lý sẽ kiểm tra thư này trước khi phổ biến đến tất cả các thành viên đăng ký.

Liên lạc:

Chủ tịch : Annick Suzor-Weiner, Université Paris-Sud, bât. 210, 91405 ORSAY

Thư điện tử :

annick.suzor-weiner@u-psud.fr

hoặc Tổng thư ký : Alain Teissonnière, CCSTVN, 103 rue Olivier de Serres, 75015 PARIS

Thư điện tử : alainteiss@free.fr


(*) Vietnam, une coopération exemplaire : Henri Van Regemorter (1925-2002), parcours d’un militant,

Các bài viết do N. Simon-Cortés và A. Teissonnière tập hợp thành sách, CCSTVN, 252 trang, nxb. L’Harmattan, Paris 2004.