Home > Thủ đô > Ngày nay > TP Hà Nội nhìn từ vệ tinh

TP Hà Nội nhìn từ vệ tinh

Hanoi: Image from Satellite

Saturday 21 July 2007

Bạn có thể dùng chuột xê dịch bản đồ và click vào bất kỳ mốc nào để xem chi tiết về di tích tương ứng


View online : Bản đồ du lịch Việt Nam