Home > Thú vui > Du lịch > TP Hồ Chí Minh nhìn từ vệ tinh

TP Hồ Chí Minh nhìn từ vệ tinh

Friday 27 July 2007

Xem các ảnh khổ rộng ba chiều của Hà Nội ở mục 1000 năm Thăng Long.

- Click vào chữ In trên chữ Vệ tinh để mở riêng bản đồ.
- Click dấu + hoặc - ở thang bên trái để phóng to hoặc thu nhỏ.


View online : Bản đồ du lịch Việt Nam